Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84083570

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Geometrický plán 45/2018 Príloha
2019\02\12
12.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľno Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\12
12.02.2019
18.10.2021 11:38:03