Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Oravská a ZŠ Martinská, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84492560 | Kód: 16782/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Oravská a ZŠ Martinská, Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2018\10\29
29.10.2018
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 16782/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\10\29
29.10.2018
26.10.2021 13:22:18