Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5. Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85247035

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre s Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\18
18.12.2020
22.10.2021 11:35:43