Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86084329

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Hygienické potreby Oznámenie o výsledku - uspel
2021\10\08
08.10.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Hygienické potreby Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\10\08
08.10.2021
 Príloha č.1 Zoznam Príloha
2021\09\24
24.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Hygienické potreby Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\24
24.09.2021
18.10.2021 13:55:46