Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87086951

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a odvysielanie audiospotov a posk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\08
08.09.2021
18.10.2021 10:24:57