Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87403491 | Kód: 012805/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\06\08
08.06.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\06\05
05.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012805/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\28
28.05.2020
 Príloha č. 4_generálna plná moc Príloha
2020\05\28
28.05.2020
 Príloha č.2 k ZoD Príloha
2020\05\28
28.05.2020
 Príloha č.3 Príloha
2020\05\28
28.05.2020
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2020\05\28
28.05.2020
 Príloha č. 1_Diagnostika Príloha
2020\05\28
28.05.2020
26.10.2021 14:18:21