Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane elektroinštalačného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88287443 | Kód: 011003/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane elektroinštalačného materiálu - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\25
25.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011003/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\25
25.03.2020
 Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\03\10
10.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011003/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\10
10.03.2020
 Príloha č. 2_Návrh ZoD Príloha
2020\03\10
10.03.2020
 Príloha č. 1_ Zoznam položiek Príloha
2020\03\10
10.03.2020
26.10.2021 13:55:28