Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88590112

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\20
20.05.2021
26.10.2021 14:35:53