Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89460560

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.3- PD Príloha
2019\05\22
22.05.2019
 Príloha č.2 - výkaz výmer Príloha
2019\05\22
22.05.2019
 Príloha č.1- ZoD Príloha
2019\05\22
22.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trn Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\22
22.05.2019
17.10.2021 18:44:35