Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89607654

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\25
25.07.2019
 Príloha 3 Zmluva o dielo Príloha
2019\07\25
25.07.2019
 Príloha 2 Výkaz výmer Príloha
2019\07\25
25.07.2019
 Príloha 1 Projektová dokumentácia Príloha
2019\07\25
25.07.2019
26.10.2021 14:19:09