Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89740206

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\26
26.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\26
26.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Údržba cykloturistických a TZCH chodníko Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\26
26.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\10
10.05.2021
21.10.2021 06:13:40