Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka hygienických potrieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89755380 | Kód: 012303/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka hygienických potrieb - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka hygienických potrieb - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka hygienických potrieb - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\15
15.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012303/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\15
15.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012303/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
 Príloha č. 1 Zoznam Príloha
2020\03\18
18.03.2020
18.10.2021 12:01:23