Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89870410

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\10
10.10.2019
21.10.2021 06:52:10