Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava poškodeného obytného domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90391753

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava poškodeného obytného domu na Brat Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\30
30.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava poškodeného obytného domu na Brat Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\30
30.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava poškodeného obytného domu na Brat Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\30
30.08.2021
 Dokumenty ponuky - Oprava poškodeného obytného domu na Brat Dokumenty ponuky
2021\08\27
27.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - Sondy Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - Statika Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - PDF Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - projektová dokumentácia Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - Fotodokumentácia Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha - Zmluva Príloha
2021\08\19
19.08.2021
22.10.2021 11:54:55