Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90573843

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\14
14.01.2019
22.10.2021 11:07:00