Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90656389 | Kód: 220702/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\07\31
31.07.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\07\31
31.07.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 Žilina - Zateplenie budovy vrátane opravy - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\07\31
31.07.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 220702/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\31
31.07.2019
 Doručené ponuky - 220702/2019 Doručené ponuky
2019\07\29
29.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 220702/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha č. 3 ZoD - 220702/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha č. 2 Zadanie - 220702/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha č.1 PD - 220702/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
22.10.2021 12:27:43