Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup a dodanie športového náradia (basketbalové koše, futbalové brány, multifunkčné brány malé, hádzanárske brány, viacúčelové stĺpiky na volejbal/tenis/nohejbal/bedminton)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90693228

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup a dodanie športového náradia (bask Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\23
23.09.2021
26.10.2021 19:10:31