Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava turistického chodníka - Štefanová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90933047

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava turistického chodníka - Štefanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava turistického chodníka - Štefanová - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\05
05.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava turistického chodníka - Štefanová Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\05
05.11.2020
 Príloha - výkaz výmer Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava turistického chodníka - Štefanová Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\28
28.10.2020
26.10.2021 20:33:44