Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odborné poradenstvo k verejnému obstarávaniu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91538043

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 619/2020 Dokumenty zadávateľa
2021\02\17
17.02.2021
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\17
17.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odborné poradenstvo k verejnému obstarávaniu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\10
10.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Odborné poradenstvo k verejnému obstarávaniu - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\10
10.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Odborné poradenstvo k verejnému obstaráv Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\12
12.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odborné poradenstvo k verejnému obstarávaniu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\03
03.12.2020
 Príloha - Cenová ponuka Príloha
2020\12\03
03.12.2020
 Príloha č. 1 Zmluva Príloha
2020\12\03
03.12.2020
21.10.2021 08:11:47