Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2021/2022 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91914662

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\25
25.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\25
25.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\25
25.02.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\19
19.02.2021
 Príloha - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Príloha
2021\02\19
19.02.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\19
19.02.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\02\16
16.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávanie potravinárskych tovarov pre me Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\09
09.02.2021
 Príloha č. 1 - VV Príloha
2021\02\09
09.02.2021
18.10.2021 13:37:28