Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Malá Fatra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92228586

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\19
19.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Malá Fatra - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\11
11.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Malá Fatra - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\11
11.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Ma Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\11\02
02.11.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Malá Fatra - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\04
04.02.2021
 Príloha - Účtovníctvo a personalistika pre OOCR Ma Príloha
2021\02\04
04.02.2021
18.10.2021 09:43:08