Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92886653 | Kód: 3105/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\06\13
13.06.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\13
13.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 3105/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\13
13.06.2019
 Vysvetlenie - 3105/2019 Vysvetlenie
2019\06\11
11.06.2019
 Doručené ponuky - 3105/2019 Doručené ponuky
2019\06\11
11.06.2019
 Príloha č. 3_ZoD - 3105/2019 Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 2_VV- 3105/2019 Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č.1_PD - 3105/2019 Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3105/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\31
31.05.2019
17.10.2021 17:38:49