Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93142815

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\04
04.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\04
04.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\04
04.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\04
04.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
26.10.2021 13:27:51