Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Bánová a Závodie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93555049

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 71/2021 Dokumenty zadávateľa
2021\02\19
19.02.2021
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\19
19.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Báno Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\11
11.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Báno Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\11
11.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Báno Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\11\02
02.11.2021
 Príloha č.2 Návrh ZoD Príloha
2021\01\29
29.01.2021
 Príloha č.1 Cenová ponuka Príloha
2021\01\29
29.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Báno Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\29
29.01.2021
22.10.2021 11:22:44