Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na MsÚ Žilina, blok B

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93687535

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\07\26
26.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\23
23.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\13
13.07.2021
21.10.2021 07:02:59