Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie Žilina - zmena stavby 05/2021

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93824292

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\23
23.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\21
21.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nadstavba a stavebné úpravy Materskej šk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\08
08.07.2021
 Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia Príloha
2021\07\08
08.07.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\08
08.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\08
08.07.2021
22.10.2021 10:50:36