Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho vysporiadania určených nehnuteľností stavby „MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY TROLEJBUSOVEJ DRÁHY A MENIARNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ A OBRATÍSK V ŽILINE“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94344209

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Žiadosť o súčinnosť Ostatné dokumenty
2020\10\28
28.10.2020
 Report - Dokumenty - Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho Report - Dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\23
23.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\23
23.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie komplexného majetkoprávneho Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\23
23.10.2020
26.10.2021 20:41:02