Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie detského ihriska na ul. Černovsej, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95047820 | Kód: 2111/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2111/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\29
29.11.2018
22.10.2021 11:57:05