Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95212701

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup pracovných ochranných odevov a pra Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\27
27.11.2020
26.10.2021 19:31:21