Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií (OPAKOVANÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95813607

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výroba a dodávka 8ks basketbalových konš Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\10
10.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výroba a dodávka 8ks basketbalových konš Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\10
10.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výroba a dodávka 8ks basketbalových konš Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\10
10.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a dodávka 8ks basketbalových konš Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č. 2 - kúpna zmluva Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č. 1 - montážny list Príloha
2020\10\28
28.10.2020
22.10.2021 11:15:17