Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95945443

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č.345/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\04
04.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\04
04.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\13
13.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\13
13.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\13
13.08.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha č.3 - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Príloha
2020\08\05
05.08.2020
 Príloha č.4 - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Príloha
2020\08\05
05.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\31
31.07.2020
 Príloha - č.2 Tabuľka na ocenenie Príloha
2020\07\31
31.07.2020
 Príloha č.1 - ZoD-Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Ži Príloha
2020\07\31
31.07.2020
26.10.2021 19:32:20