Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 96373781 | Kód: 150801/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\22
22.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\22
22.08.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\22
22.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 150801/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Doručené ponuky - 150801/2019 Doručené ponuky
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\15
15.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\15
15.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Detské jasle, Puškinova 14, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy na jednom objekte budovy" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\15
15.08.2019
18.10.2021 10:41:58