Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Chodník od ul. Na lány po vjazd ku budove pošty, Žilina - Budatín“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 96726279 | Kód: 17128/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Chodník od ul. Na lány po vjazd ku budove pošty, Žilina - Budatín“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2018\10\19
19.10.2018
18.10.2021 13:38:07