Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97146025

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dobudovanie verejného osvetlenia, kamero Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\15
15.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dobudovanie verejného osvetlenia, kamero Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\15
15.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dobudovanie verejného osvetlenia, kamero Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\12
12.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dobudovanie verejného osvetlenia, kamero Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\30
30.11.2020
 Príloha č. 2 - ZoD Príloha
2020\11\30
30.11.2020
 Príloha č. 1 - VV Príloha
2020\11\30
30.11.2020
21.10.2021 08:21:02