Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

OPLOTENIE CINTORÍNA ŽILINA-BUDATÍN, 1.etapa - východná časť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98146560 | Kód: 21211/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 21211/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\06
06.12.2018
26.10.2021 20:42:29