Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98267573

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina Oznámenie o výsledku - uspel
2019\02\28
28.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\14
14.02.2019
 Príloha č.1 Tabuľka Príloha
2019\02\14
14.02.2019
21.10.2021 08:02:54