Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99585363

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších od Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\09
09.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších od Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\09
09.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších od Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\09
09.06.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\06\03
03.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších od Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\27
27.05.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\05\27
27.05.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\05\27
27.05.2021
26.10.2021 15:00:28