Antibiotický liek SULCEF

Zákazka s nízkou hodnotou | VO-19 07 UL | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801, Trstená
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Antibiotický liek SULCEF - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha - návrh rámcovej ddohody Príloha 
  Príloha č.1 - VO-19 07 UL Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

12.11.2019 19:47:41