SOŠ Dopravná Martin – oprava strechy budovy prístavby skladov Kuchyne a spojovacej chodby

Zákazka s nízkou hodnotou | 00118/2022/SOŠDMT | Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08, Martin
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Zmluva stavby o dielo SOSD_MT_2022 Príloha 
  Priloha c5_Podorys sklad kuchyna vratnica Príloha 
  Priloha c4_kataster mapa 1190_132_4 Príloha 
  Priloha c3 Zadanie SO 104 Spojovacia chodba .xlsx Príloha 
  Príloha c2 zadanie SO 101 prístavba Skladov Kuchyne.xlsx Príloha 
  Príloha c1_Navrh uchadzača na plnenie.doc Príloha 
  Opis predmetu zákazky Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky 00118/2022/SOŠDMT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:28:37