KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTáCIA

Zákazka s nízkou hodnotou | 2 | Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  výzva na predloženie ponúk Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.10.2019 10:14:45