Technické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08, Martin
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Technické vybavenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Technické vybavenie Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 21:14:38