Drevné pelety pre CSS STUDIENKA Novoť

Zákazka s nízkou hodnotou | 01/2020 | Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976, 02955, Novoť
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:54:43