Nákup rôznych potravinárskych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou | 7/2019/SOSCA17nov-9 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca, Ul. 17. novembra 2579, 022 01, Čadca
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2019/SOSCA17nov-9 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.10.2019 10:43:13