Obväzy

Zákazka s nízkou hodnotou | SZM/2022/9 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 02216, Čadca
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obväzy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obväzy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obväzy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obväzy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 04:51:58