Dodanie nábytku

Zákazka s nízkou hodnotou | Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919, Turčianske Teplice
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie nábytku Oznámenie o výsledku - neuspel 
  Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie nábytku Oznámenie o výsledku - neuspel 
  Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie nábytku - Oznámenie o výsledku - uspel 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Vyhlásenie Príloha 
  Návrh zmluvy na dodanie nábytku Príloha 
  Špecifikácia nábytku, cenová ponuka Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

27.10.2020 18:36:02