Vybudovanie novej prípojky elektriny a vody

Zákazka s nízkou hodnotou | 01/2020 | Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01, Námestovo
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

31.03.2020 16:12:10