Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020

Zákazka s nízkou hodnotou | 0458/2020 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0458/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:56:03