Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou | LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95, Likavka
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Cenová ponuka a špecifikácia obstarávaného tovaru Súťažné podklady 
  Čestné vyhlásenie uchádzača Súťažné podklady 
  Čestné vyhlásenie o nelegálnej práci Súťažné podklady 
  Čestné vyhlásenie podľa §32 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2020 21:22:42