Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb TAU
1/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb LÚČ
06/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb Fantázia
Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2020
13:12
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
7/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
4/2020/MH Pekárenský tovar a cukrárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
0419/2020 SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1/2020 Oprava šindlovej strechy na objekte:" 1. hradná brána na Oravskom hrade".
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
09:15
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
6/2020 Výmena okien a schodiskového presklenia vrátane stavebných úprav v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Zákazka s nízkou hodnotou
06.03.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zobrazených: 1 - 9 / 9
27.02.2020 19:13:32