Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC

Zákazka s nízkou hodnotou | 1/2019/VO | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 013 06, Terchová
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25239876 | Kód: 1/2019/VO

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 08:55:32